Uncategorized

Со Land Art за спас на Радика

Дебар 09.11.2014 Група активисти од иницијативата „Да ја заштитиме река Радика“ со поддршка на група уметници изминативе денови изработија гигантски симбол во облик на костур од риба во знак на протест поради идеите и плановите за изградба на браната Луково поле. Самиот симбол кој претствува своевиден ленд арт кој е лоциран во непосреднта близина на … Continue reading