Uncategorized

Аеродром сардисан од пчели, над 100 кошници со пчели се лоцирани на 150 метри од О.У Љубен Лапе и на 100 мети од пазарчето во аеродром.

Оваа година населбата Аеродром особено делот околу пазарот е сардисан од пчели. Пазарџиите ова лето и есен имаат и по над 50 убоди, а скоро секој ден некое дете во ОУ Љубен Лапе е каснато од пчела. Треба ли некој да почине од анафилактички шок (алергиска реакција на убод од пчела) па властите да почнат … Continue reading