Uncategorized

Фоторепортажа Луково поле

[in English]

Луково Поле во Националниот парк Маврово, место викано „Манипулација“ –  тука би се градела новата брана и новите цевководи. Како што се гледа на сликата и сегашниот цевковод ја собира целата вода од Радика и ја носи во Мавровско езеро (моментално водостојот е релативно висок!).

Тогаш зошто нови брани и нови цевководи? Или идејата е и вишоците при висок водостој да неодат по Радика туку во Мавровските централи, а реката да се остави да да умира и да се претвори во колектор на селските канализации. Без вишоците вода кои во дождливите сезони прелеваат преку „манипулацијата“ ќе секнат изворите во Реч и многу други подолу и тука ќе биде почетокот на крајот.

Патот кон Луково Поле.

Патот кон Луково Поле.

Сувото корито на Радика помеѓу Луково Полеи и Стриземир.

Сувото корито на Радика помеѓу Луково Поле и Стриземир.

Постоечкиот цевковод кој ја носи водата од горниот тек на Радика во Мавровско Езеро.

Постоечкиот цевковод кој ја носи водата од горниот тек на Радика во Мавровско Езеро.

Коритото на Радика...

Коритото на Радика…

Луково Поле: постоечка водена манипулација каде се собира водата и се праќа во Мавровско Езеро.

Луково Поле: постоечка водена манипулација каде се собира водата и се праќа во Мавровско Езеро.

Другата страна на манипулацијата, делот зад браната со собраната вода.

Другата страна на манипулацијата, делот зад браната со собраната вода.

Авторот на лице место.

Авторот на лице место.

Почетокот на мртвото корито на Радика низ кое би требало да течат вишоците вода, ако има такви.

Почетокот на мртвото корито на Радика низ кое би требало да течат вишоците вода, ако има такви.

Коритото на Радика над манипулацијата.

Коритото на Радика над манипулацијата.

При изградбата на манипулацијата и цевководите, во раните 1950-ти години, загинале четириесетина работници. Споменик во нивна чест под манипулацијата.

При изградбата на манипулацијата и цевководите, во раните 1950-ти години, загинале четириесетина работници. Споменик во нивна чест под манипулацијата.

Луково Поле еднаш веќе го има земено својот данок преку животите на градежните работници кои го граделе хидросистемот Маврово пред шеесетина години. Да не дозволиме нови штети.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s