Uncategorized

Ако институциите се само згради како кај нас тогаш битката е покорисно да се води пред зградата отколку во неа

Индивидуалниот активизам често има за цел решавање на лични проблеми што е легитимно, особено кога повеќе луѓе се засегнати од еден ист проблем (како во случајов нефункционланоста  и „неправедната“ правда на судството во Македонија). Затоа овој човек залслужува респект и поддршка од сите нас кои веруваме во моќта на активистичкото граѓанско делување. Во отсаство на … Continue reading