Uncategorized

Значење на управувањето со ситоации, неговата вклученост во стратегискиот менаџмент и негова поврзаност со кризниот менаџмент и кризната комуникација

  Huston we have a situation here, – Хјустон имаме ситоација овде,  се зборовите кои на 11 Април 1970 во 13.30 од Апопло 13  ги изговара John Swigert кој заедно со Fred Haise и  James Lovell е на пат кон месечината. Од тој момент NASA ги активира сипте планови се обидува да ја контролира ситоацијата … Continue reading